T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 
Giriş

 


Bulunduğunuz Yer: Eğitimler

 24. Dönem Aday Memurları Temel Eğitim Kursu ve Aday Memurlar Hazırlayıcı Eğitimi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

24. Dönem Aday Memurları Temel Eğitim Kursu ve Aday Memurlar Hazırlayıcı Eğitimi

24. Dönem Aday Memurları Temel Eğitim Kursu 04-18 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Aday Memurlar Hazırlayıcı Eğitimi ise 23 Mayıs – 17 Haziran 2011 tarihleri arasında Eğitim Dairesi Başkanlığımızda yapıldı.

Temel Eğitim Kursuna 96, Hazırlayıcı Eğitime 95 aday memur katıldı.

Kurslarda;

24. Dönem Aday Memurları Temel Eğitim Kursunda;

       Atatürk İlkeleri-İnkılâp Tarihi
       Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
       Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
       657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
       Halkla İlişkiler
       Halkla İlişkilerin Anlamı ve İlkeleri
       Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
       Yazışma-Dosyalama Usulleri
       Haberleşme (İletişim)
       İnsan Hakları
       Milli Güvenlik Bilgileri
       Türkçe Dilbilgisi Kuralları

Aday Memurlar Hazırlayıcı Eğitiminde;

       İçişleri Bakanlığı Tarihçesi, Misyon ve Vizyonu
       Bakanlık ile İlgili Mevzuatlar
       Bakanlık Merkez Teşkilatı Yapısı
       Bakanlık Taşra Teşkilatı
       İller İdaresi Genel Müdürlüğü Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
       BİMER Uygulamaları
       3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Uygulamaları
       Uygun Giyim Teknikleri ve Resmi Giyim Usulleri
       Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Personel Genel Müdürlüğü Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Türkiye’de Mahalli İdare Birimleri, Teşkilat Yapıları ve Görevleri
       Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Çağdaş İlke ve Yaklaşımlar
       Teftiş Kurulu Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
       Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
       Disiplin Suç ve Cezaları, Görevden Uzaklaştırma
       Disiplin Soruşturmasının Yürütülmesi ve Rapor Düzenlenmesi
       Hukuk Müşavirliği Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
       Zaman Yönetimi
       4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamaları
       Yönetimde Amir- Memur/Ast-Üst İlişkileri
       Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
       İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.
       İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği
       Etik Kurallar, Kamuda Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Yolsuzlukla Mücadele
       Strateji Geliştirme Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
       Verimlilik ve İşi Basitleştirme Teknikleri
       Stratejik Yönetim ve SGB Net Sistemi
       Taşınır Mal Yönetmeliği
       Dernekler Dairesi Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       KİHBİ Dairesi Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       İç Denetim Birimi Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Sınır Yönetim Bürosu Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Eğitim Dairesi Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Elektronik İmza Uygulamaları
       e-bakanlık (e-içişleri) ve e-devlet Uygulamaları
       Araştırma ve Etütler Merkezi Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Rapor ve Sunu Hazırlama Teknikleri
       6245 Sayılı Harcırah Kanunu
       Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
       Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dai. Bşk. Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Avrupa Birliği (Genel Olarak)
       AB’nin Yapısı ve Temel Organları
       Türkiye – AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi
       Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
       Göç ve İltica Bürosu Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Konularında dersler işlenmiştir.

Konularla ilgili ders notları, sitemizin ‘ Ders Notları ‘ başlığında yer almaktadır. Seminere ilişkin bazı fotoğraflar ekte yer almaktadır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bu içerik toplam 277.291 kez gösterildi, Site toplam 611.514 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 22 kişi geziyor.Ahmet AVŞAR
Eğitim Dairesi Başkanı

Haber ve Duyurular
    
 

      

E-posta : egitim@icisleri.gov.tr
Telefon: (0312) 387 60 84 - Faks: (0312) 387 60 91 - Avea: (0505) 283 52 61