Oturum Aç  
 
 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU 16 Şubat 2017 Perşembe günü 103. Dönem Kaymakamlık Kursunda “Mensubiyeti Olmayanın Mes'uliyeti de Olmaz…!Kendilik, KiĢilik ve KimlikÜzerine DüĢünceler…” konusunda konferans verdi.