Bakanlığımız 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı gereğince, Bakanlığımız Merkez Birimlerinde görevli personele yönelik “Bütçe ve Mali Hizmetler Hizmet İçi Eğitim Semineri” Başkanlığımızda düzenlenmektedir.