Bakanlığımız Merkez Birimlerinde görevli personele yönelik “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitim Semineri“ Başkanlığımızda düzenlenmektedir.