Oturum Aç
 
 
İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
 
Yeni yönetmelik ile;
 
İçişleri Bakanlığı Eğitim Kurulu oluşturuldu.
 
Bakanlığın Hizmet içi eğitim politikasını belirlemek, Eğitim mevzuatında yapılacak değişiklikleri değerlendirmek ve Yıllık Eğitim Planını kabul etmek üzere, İlgili Bakan Yardımcısı Başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Personel Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı,  I. Hukuk Müşavirinden, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanından müteşekkil Eğitim Kurulu oluşturulmuştur.
 
İçişleri Bakanlığı Valilik ve Kaymakamlık Birimleri ile Bakanlık Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamına alınarak bu alandaki boşluk doldurulmuştur.
 
İçişleri Bakanlığı Valilik ve Kaymakamlık Birimleri ile Bakanlık Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı 5 yılda bir güncellenmekte olup güncelleme çalışmaları 2019 yılı içerisinde yapılacaktır.