Eğitim Dairesi Başkanlığı "bilimsellik, özgünlük, sürekli gelişim ve değerlere bağlılık" ilkeleri ışığında kadim medeniyetimizin ilmi ve ahlaki veçhelerini özümseyen, Türk kamu yönetimi bilincini haiz, yerel/bölgesel/küresel gelişmelere vâkıf, donanımlı ve insanlığa hizmet odaklı personel yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

    Bu nedenle bilgi çağının gerektirdiği yöntemleri kullanarak nitelik ve verimliliği artırmak, "bilgi"yi hayatın merkezine taşımak ve icra edilen eğitim faaliyetlerine destek olacak kıymetli eserleri kullanıcıların istifadelerine sunmak amacıyla "Eğitim Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi" oluşturulmuştur.